شهرک صنعتی بزرگ اصفهان مابین کار آفرینان ۶ و ۸ پلاک ۲۱